× O nas Oferta Referencje Realizacje Altany Prywatne budynki mieszkalne Kościoły Obiekty kultury Kontakt
Telefon 519 106 200
Telefon 606 283 294
Telefon eko@gonty.net
Telefon biuro@ekodrewdom.com.pl

Referencje

Urząd Miasta Łodzi - Delegatura Łódź-Widzew

"Usługi realizowane były rzetelnie, terminowo i z należytą starannością, tym samym jest to wykonawca godny polecenia innym"

Wykonano następujące prace:

 • Renowacja zabytkowej altany Chińskiej w parku Źródliska przy Placu Zwycięstwa w Łodzi

Zakład Usługowo-Produkcyjny, Waldemar Roszak

"Wszystkie prace wykonano fachowo, zgodnie z przyjętym harmonogramem prac i zasadami sztuki budowlanej. Firma wykazała się dużą fachowością i zaangażowaniem w solidne wykonanie przyjętych prac."

Wykonano następujące prace:

 • Pokrycie dachu i wieży kościoła św. Anny w Krzywej gontem drewnianym modrzewiowym
 • Remont krokwi dachowych

Parafia św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Cięcinie

"Zlecone prace zostały wykonane rzetelnie i w uzgodnionym terminie przy dotrzymaniu warunków umowy. Firmie wyrażamy uznanie i wdzięczność."

Wykonano następujące prace:

 • Wymiana pokrycia eternitowego na pokrycie gontem mechanicznie łupanym
 • Orynnowanie
 • Instalacja odgromienia
 • Wymiana drzwi drewnianych w Kościele

Parafia Rzymskokatolicka św. Jadwigi Śląskiej - Zawonia

"Jakość prac spotkała się z uznaniem wojewódzkiego konserwatora zabytków i inspektora nadzoru budowlanego."

Wykonano następujące prace:

 • Pokrycie gontem drewnianym
 • Orynnowanie
 • Instalacja odgromienia

Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej

"Firma wykonała roboty budowlane terminowo, zgodnie ze sztuką budowlaną. Pracownicy wykazali się fachowością i rzetelnością w wykonaniu prac objętych zakresem umowy."

Wykonano następujące prace:

 • Krycie gontem zabytkowego spichlerza

Biuro Konsultingowo Marketingowe Maciej Mickiewicz

"Prace wykonano terminowo, zgodnie ze sztuką budowlaną i przy dotrzymaniu pozostałych warunków umowy."

Wykonano następujące prace:

 • Budowa budynku agroturystycznego z bali, wykonanie więźby dachowej, pokrycie dachu gontem świerkowym
 • Prace wykończeniowe: montaż okien, drzwi, podłóg, schodów, poręczy etc.
 • Wykonanie 19 kompletów stołów i ławek z bali

Uniwersytet Marii Cuire-Skłodowskiej w Lublinie

"Roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone."

Wykonano następujące prace:

 • Rozebranie pokrycia dachowego z gontów drewnianych przy kryciu podwójnym
 • Wymianę dachu, uzupełnienie zniszczonego pokrycia dachowego w gonty drewniane wraz z jego konserwacją chemiczną i ognioochronną
 • Roboty odgrzybieniowe
 • Montaż drzwi antywłamaniowych
 • Uzupełnienie podkładów pod tynki zewntętrzne
 • Uzupełnienie obróbek blacharskich

Kościół Parafialny p.w. Matki Bożej Bolesnej w Tymowej

"Zadanie zostało wykonane zgodnie z zasadami wiedzy i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i normami przy zachowaniu należytej staranności, w oparciu o odkumentację projektową."

Wykonano następujące prace:

 • Zdjęcie ze ścian płyt wiórowo-cementowych
 • Wymiana zniszczonych elementów konstrukcji drewnianej
 • Rozebranie i odtworzenie partii z cegły
 • Oczyszczanie elementów drewnianych
 • Impregnacja elementów wbudowanych
 • Tynkowanie ścian od wewnątrz

Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku

"Firma zrealizowała powyższe prace terminowo, zgodnie z zawartą umową i zasadami sztuki budowlanej."

Wykonano następujące prace:

 • Wymiana pokrycia dachowego gontem drewnianym
 • Wymiana instalacji odgromowej

Urząd Miasta Łodzi - Zarząd Zieleni Miejskiej

"Firma jest godna polecenia przy realizacji zadań inwestycyjnych"

Wykonano następujące prace:

 • Remont Altany Chińskiej w parku Żródliska II w Łodzi

Parafia rzymskokatolicka pw. Św. Andrzeja

"Prace zostały wykonane zgodnie z programem konserwatorskim i zostały zaakceptowane przez komisję"

Wykonano następujące prace:

 • Zmiana pokrycia dachowego na zabytkowym kościele

PLAN-P

"Wszystki prace wykonane zostały zgodnie z zasadami wiedzy i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i przy zachowaniu należytej staranności."

Wykonano następujące prace:

 • Wymiana pokrycia dachowego
 • Impregnacja grzybobójcza / ognioochronna

AKCES

"Robota zostały wykonane w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowiązującymi z przepisami i prawidłowo ukończone."

Wykonano następujące prace:

 • Wymiana pokrycia dachowego
 • Wymiana pokrycia wieży
 • Montaż instalacji odgromowej
 • Montaż ściągów stalowych